Strateji


Yeni ürün ve süreç geliştirme çalışmalarında katma değeri ve katma değeri yüksek inovatif ürünlerin geliştirmesi

 • Yaş meyve ve sebze sektörü başta olmak üzere, kutu tüketimi olan sektörler için; yeni kutu üreterek sektörde öncü olmak
 • Patent alarak, firmanın rekabet gücünü arttırmak
 • Ciro içindeki AR-GE payını artıracak faaliyetleri planlamak

AR-GE ve yenilik faaliyetlerinin her kademeden personelce katılımını sağlayarak, kurum kültürü haline getirilmesi

 • Üniversite sanayi işbirliği sağlayarak katma değeri yüksek bilimsel çalışmalara ortak olmak
 • Proje yönetim ve takip sistemi ile AR-GE faaliyetlerini etkin bir şekilde izlemek
 • AR-GE Yönetimi Sürecinin performansını takip etmek ve iyileştirilmesini sağlamak
 • Başarılı AR-GE projelerini yürüten AR-GE personelimizi ödüllendirmek

Nitelikli insan kaynağının ve üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması

 • Ankutsan'da çalışan yüksek lisans ve doktoralı personel sayısını artırmak
 • AR-GE projelerinde üniversiteden alınan bilimsel desteği arttırmak
 • Gerçekleştirilen AR-GE proje çıktılarının çeşitli platformlarda bildiri ve konferanslar kapsamında paylaşımını sağlayarak, çalışanlarımızın bu alanlarda etkinliğini artırmak

AR-GE çalışmaları için kaynağın arttırılması

 • Gelişmeleri izlemek ve bu alanda yapılan etkinlik ve faaliyetlere katılmak
 • AR-GE çalışmalarına yönelik kamu destekli proje sayısını arttırmak
 • AR-GE niteliği yüksek projeler ile kamudan alınan destek miktarının arttırılmasını sağlamak
 • Ankutsan tarafından geliştirilen ulusal/uluslararası AR-GE projesi sayısını ve bu projelere ayrılan bütçe tutarını artırmak