2023 yılı burs başvuru tarihleri: 4 - 29 Eylül


Ankutsan Eğitime Destek Bursu Kimlere Verilmektedir?

Ankutsan Eğitime Destek Bursları, Ankutsan vizyonunu benimseyen başarılı öğrencilere verilmektedir. Bursiyerler, Ankutsan Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen üniversite ve bölümlerdeki kontenjan çerçevesinde, burs kriterlerine uyan ve ülke genelinde yapılan değerlendirmelerde üstün başarı gösteren öğrenciler arasından seçilmektedir. Ankutsan Eğitime Destek Bursları geri ödemesizdir. Burs kapsamındaki öğrencilerin Ankutsan’ın ilgili departmanlarında 2 aylık zorunlu staj yapması gerekmektedir.

Burs Başvuru Tarihleri: 4 - 29 Eylül

Burstan Faydalanma Koşulları Nelerdir?

 • Gelir getiren düzenli bir işte çalışmamak,
 • Maddi imkânları yetersiz olmak,
 • Başka kaynaklardan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve eğitim bursları hariç),
 • 23 yaşından büyük olmamak,
 • Yabancı öğrencilerde Türkçe okuyup yazabilmek,
 • Toplumsal değerler ve etik ilkelere uygun davranış sahibi olmak.
 • Ara sınıftan başvuruluyor ise not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 veya 4,0 üzerinden en az 3,0 olması ve geride başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması gerekmektedir.

Burs Verilen Üniversiteler ve Bölümler

Üniversiteler: ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Bölümler: Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme, İktisat.

Ankutsan Eğitime Destek Burslarına Nasıl Başvurabilirim?

 • Burs başvuruları ile ilgili duyuru, Ankutsan web sayfasında ve burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ilan edilir.
 • Tüm başvurular Ankutsan web sitesinde yer alan form doldurulmak suretiyle online olarak yapılır.
 • Son başvuru tarihi her yıl yayınlanacak olan Ankutsan Eğitime Destek Bursu Duyurusu’nda açıklanır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Ankutsan Eğitime Destek Burs Başvurusunda Hangi Belgelere İhtiyaç Vardır?

Burs başvurusunda gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Emekli Maaşı Bildirim Formu (Ailede emekli maaşı olan var ise)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi Fotokopisi (Ailede serbest çalışan var ise)
 • Tapu Kaydı Dökümü (Ailenin taşınmaz malı var ise)
 • İkametgâh belgesi 

Yeni Kayıt Yaptıranların Eklemesi Gereken Belgeler

 • LYS Sonuç Belgesi Örneği
 • ÖSYS Sonuç Belgesi Örneği
 • Okul Kayıt Belgesi

Ara Sınıfta Okuyanların Eklemesi Gereken Belgeler

 • LYS Sonuç Belgesi Örneği
 • Güncel Transkript
 • Öğrenci Belgesi (Üst sınıfa geçtiğini gösteren)

Burs Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

 • Ankutsan Yönetim Kurulu tarafından her yıl, belirlenen kontenjan ve mevcut bursiyerler dikkate alınarak öncelikli üniversiteler ve bölümler tespit edilir.
 • Bu üniversite ve bölümlerden başvuran bursiyer adaylarının Ankutsan web sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz tamamlayıp istenilen belgeler ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru formu ve/veya belgeleri eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bursiyer adaylarının belgeleri başvuruda belirttikleri beyanları ile karşılaştırılır. Beyana uygun olmayan durumlarda bursiyer adayı değerlendirmeye dâhil olmaz.
 • Başvurular ölçümlenerek sıralamaya tabi tutulur. Burs Komitesi, adayları bu sırada değerlendirmeye alır. Burs Komitesi gerekli görürse adaylar ile yüz yüze görüşme yapabilir, test uygulamalarına dâhil edebilir veya aday tarafından verilen bilgileri araştırabilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. 
 • Burs Komitesi’nin değerlendirmesi sonucunda belirlenen adaylar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
 • Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bursiyerler “Ankutsan eğitime destek bursu taahhütnamesi”ni imzaladıktan sonra (şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır) burs almaya hak kazanırlar.

Bursum Hangi Koşullarda Devam Eder?

Ankutsan Eğitime Destek Bursu’nun devam edebilmesi için bursiyerlerimizin aşağıdaki koşulları sağlaması beklenir.

 • Burs almaya hak kazananlar öğrenimleri boyunca hiç yıl kaybetmeden öğrenimlerini tamamlamalıdır.
 • Zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları ayrıca her dönem not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 veya 4,0 üzerinden en az 3,0 olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu iptal edilir.
 • Öğrenci bursunun devam edebilmesi için bursiyerler her dönem sonunda ders notlarını gösteren belgelerini Burs Komitesi’ne göndermek zorundadırlar.
 • Öğrenciler, Burs Komitesi tarafından ilan edilen duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdürler. Bu bağlamda istenen her türlü bilgi ve belgenin belirtilen sürelerde teslim sorumluluğu öğrenciye aittir.
 • Bursiyerin öğrenime geçici ara vermesi, bölüm değiştirmesi, yatay geçiş yapması veya yurtdışına eğitim/değişim programları çerçevesinde gitmesi gibi durumlarda Burs Komitesi’ne bilgi verilir. Bu gibi değişiklikleri zamanında bildirmek bursiyerin sorumluluğundadır.
 • Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Burs Komitesi’ne iletilmesi ya da Burs Komitesi tarafından durumun öğrenilmesi ile yürürlüğe konulur. Yanlış beyan ya da geç bildirim nedeniyle haksız yere fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.

Burs Ödemeleri Nasıl Yapılır?

 • Burs kapsamındaki aylık ödemeler, Ekim-Mayıs arasında 8 ay süresince yapılır.
 • Ödemeler, ilgili dönem için okula kayıt işlemlerini tamamlamış bursiyerlere yapılabilir. Bursiyerler her yıl kayıt yenilediklerini belgelemek zorundadır.
 • Bursiyerlere yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, verilen banka hesabına havale edilir. Banka dışında herhangi bir yol ile ödeme yapılmaz.
 • Üstün Başarı Bursu; Genel sıralamada ilk 15.000’e giren öğrencilere verilir. Ara sınıftan başvuruluyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 85 veya 4,0 üzerinden 3,5 olması ve geride hiç ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir.
 • Başarı Bursu; LYS’de giriş puanı sıralamasında önde olan öğrencilere verilir.

Ankutsan Eğitime Destek Bursu’nda Neler Var?

Ankutsan Eğitime Destek Burs programında ek olarak öğrencilerimize kişisel gelişimlerine destek olacak bir çok fırsat sunulmaktadır.

 • Kişisel gelişimi destekleyen eğitim programları
 • Şirket profesyonellerinden mentorluk desteği
 • Proje bazlı staj imkânı
 • Sektörle ilgili bilgi ve haberlerin paylaşımı

Her türlü sorunuz ve iletişim için burs@ankutsan.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Burs Başvuru Formu

Genel başvuru için lütfen aşağıda yer alan formu eksiksiz şekilde doldurunuz.

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Max 20MB

Burs Başvuru