Med tanke på lagringsförhållandena för livsmedel som kött och kyckling som måste transporteras i kylkedjan under logistikprocessen efter produktionen, tillhandahåller vi de mest exakta material- och designvalen. Vi tillverkar wellpapplådor som behövs för kalla eller frysta produkter som behöver skyddas under lagring och transport.

Klicka här för att få mer detaljerad information genom att kontakta oss.

Kött och Kycklingkartonger
Kött och Kycklingkartonger
Kött och Kycklingkartonger
Kött och Kycklingkartonger
Kött och Kycklingkartonger
Kött och Kycklingkartonger
Kött och Kycklingkartonger
Kött och Kycklingkartonger
Kött och Kycklingkartonger
Kött och Kycklingkartonger