FSC - COC - SKOGSFÖRVALTNINGSRÅD

FSC - COC - SKOGSFÖRVALTNINGSRÅD

Tills råvaran når konsumenten från skogen; Vi köper från platser som produceras från kontrollerade skogar, inklusive processer för bearbetning, konvertering, tillverkning och distribution.

BRC PM - BRC GLOBAL STANDARD FÖR FÖRPACKNINGAR OCH FÖRPACKNINGSMATERIAL

BRC PM - BRC GLOBAL STANDARD FÖR FÖRPACKNINGAR OCH FÖRPACKNINGSMATERIAL

Produktsäkerhet och kvalitetsledningssystem för förpackningsmaterial; Vi säkerställer överensstämmelse med produktsäkerhet, kvalitet och driftkriterier för att uppfylla laglig efterlevnad och konsumentskyddsförpliktelser.

ISO 9001:2015 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

ISO 9001:2015 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Vi har världserkända standarder som syftar till att öka kundnöjdheten för att korrekt förstå kundernas förväntningar och behov, och även att skapa kvalitetsprodukter genom att uppfylla regulatoriska krav.

ISO 14001:2015 MILJÖLEDNINGSSYSTEM

ISO 14001:2015 MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Vi säkerställer att det arbete som görs för att förebygga eller minimera negativa konsekvenser såsom arbetsolyckor och arbetssjukdomar hanteras systematiskt genom att hantera potentiella risker, och vi prioriterar respekt för människor med ett system som ständigt förbättras bortom efterlevnaden av lagkrav.

ISO 50001 ANTALYA ENERGILEDNINGSSYSTEM

ISO 50001 ANTALYA ENERGILEDNINGSSYSTEM

I enlighet med standarderna för energiledningssystem skapar vi processer och system som säkerställer energieffektiviteten i våra organisationer och säkerställer implementeringen och hållbarheten av dessa processer och system. Vi är lyhörda för effektiv energihushållning, kostnadsminskning och miljö.