BRC PM - AMBALAJ VE AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN BRC GLOBAL STANDARDI

BRC PM - AMBALAJ VE AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN BRC GLOBAL STANDARDI

Ambalaj materyalleri için ürün güvenliği ve kalite yönetim sistemi; yasal uygunluk ve tüketicilerin korunmasına yönelik yükümlülüklerin karşılanması amacıyla ürün güvenliği, kalitesi ve operasyonel kriterlerin uygunluğunu sağlarız.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Müşteri beklentileri, ihtiyaçlarını doğru anlama ve aynı zamanda mevzuat şartlarını karşılayarak kaliteli ürün oluşturmak için müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş standartlara sahibiz.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürünün ham maddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan standartlara sahibiz.

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Potansiyel risklerin yönetilmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olumsuz sonuçları engellemek ya da en aza indirmek için yapılan çalışmaların sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlar, yasal şartlara uyumun ötesinde sürekli iyileştirilen bir sistem ile insana saygıyı ön planda tutarız.

ISO 50001 ANTALYA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 ANTALYA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji Yönetim Sistemi Standartları gereği organizasyonlarımızın enerji verimliliğini sağlayacak süreç ve sistemleri oluşturarak, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlarız. Etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye duyarlıyız.

ISO 50001 ADANA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 ADANA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji Yönetim Sistemi Standartları gereği organizasyonlarımızın enerji verimliliğini sağlayacak süreç ve sistemleri oluşturarak, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlarız. Etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye duyarlıyız.

FSC® - COC - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (ORMAN YÖNETİM KONSEYİ)

FSC® - COC - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (ORMAN YÖNETİM KONSEYİ)

Ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar; işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım süreçleri dahil olmak üzere kontrollü ormanlardan üretilen yerlerden tedarik ederiz.