Återvinning av papperskartongförpackningar

Ursprunget för pappers- och kartongprodukter är skog. Av denna anledning är återvinning och återanvändning viktigt för att skydda naturen. För att kunna återvinna på ett hälsosamt sätt bör avfall samlas in rent och separeras efter lämplig typ. Ankutsan A.S. Vi klassificerar det pappers- och kartongavfall som samlas in för återvinning på soplagret. Vi skaffar massa, renar och återvinner det avfall vi samlar in i återvinningspappersproduktionen till papper.

Genom att återvinna 1 ton papper;

  • Vi kan skydda 17 vuxna träd som ger syre för 34 personer att andas under 1 dag.
  • Den kan spara 32 m³ vatten, vilket är den mängd vatten som förbrukas av 3 familjer under 1 månad.

Papper tillverkat av återvunnen fiber minskar luftföroreningarna med 74 %, vattenföroreningarna med 35 % och energiförbrukningen med 28 %.