Återvinningssymboler

Det används på frivillig basis och för konsumentmedvetenhet.


Symboler används inom de omfattningar som fastställs i förordningen om kontroll av förpackningsavfall artikel 18 och bilaga 2 - bilaga 3. (Wellpapp PAP 20)

 

Mobius Cycle: Denna symbol indikerar att produkten kan återvinnas.


Den återvinningsbara pappersförpackningens logotyp är:

Symboler för lämplighet för kontakt med livsmedel

Livsmedelskompatibilitetssymbolen används endast i kartongdesigner som kommer i kontakt med livsmedel. Enligt artikel 7 i den turkiska Food Codex-förordningen om ämnen och material i kontakt med livsmedel; Uttrycket "lämplig för kontakt med livsmedel" eller uttryck som är specifika för användningen av ämnet och/eller materialet som "matsked", "vinflaska" eller "för kaffemaskin" eller symbolerna i bilaga-2 används.

Användning av logotyper för medlemsinstitutioner och organisationer

OMÜD- Corrugated Cardboard Manufacturers' Association OMÜD har rätt att trycka RESY-symbolen och identifikationsnumret 03079 på de wellpappförpackningar som den kommer att tillverka i enlighet med bestämmelserna i det ovannämnda avtalet, i enlighet med avtalet undertecknat med RESY GmbH i Tyskland den 31 januari 1992.

Ankutsan A.Ş. härmed tilldelades

RESY-symbol och identifikationsnummer: 3079

OMÜD medlemskodnummer: 071


Användning av FSC-COC standardlogotyp

FSC 50-001: LOGO STD. Den används enligt de angivna förhållandena; Det är ett FSC-varumärke och kan inte användas utan godkännande från FSC:s huvudkontor.