Vår Laboratorieinfrastruktur

I vårt FoU-laboratorium genomför vi fysiska tester och råmaterialtester för att testa om de produkter vi utvecklar uppfyller de uppsatta specifikationerna, och vi presenterar våra produkter på marknaden i linje med resultaten av testerna. Vi har kompetens att göra följande analyser med vår FoU-centerinfrastruktur.

 

  • Bestämning av skiktjocklek
  • Krosshållfasthetstest (Edge ECT)
  • Ringhållfasthetstest (RCT)
  • Corrugated Surface Crush Strength Test (CMT)
  • Vattenabsorptionsbeständighetstest (Cobb)
  • Box Crush Strength (BCT)
  • Bestämning av pappersvikt och typ
  • Bestämning av fukt
  • Bestämning av gelningspunkt
  • Viskositetsmätning