Produktdesignutveckling

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vårt produktsortiment som vi erbjuder våra målkunder med nya produkter. I produktutvecklingsstudier agerar vi med högt förädlade produkter och de grundläggande värderingarna hållbarhet, och fokuserar på kundnöjdhet. Utrustnings- och maskinparksutvecklingar som krävs för produktionen genomförs inom ramen för våra innovationsstudier. Vi strävar efter att snabbt anpassa ny teknologi till produkter och produktionsmaskiner och utrustning.