Produktdesign

Förpackningsdesign påverkar många olika discipliner som produktion, planering, försäljning och inköp. Som Ankutsan tar vi hänsyn till alla relevanta avdelningars idéer och begränsningar samtidigt som vi utformar den mest lämpliga produkten för våra kunders behov. När vi designar produkten försöker vi hitta den mest lämpliga lösningen genom att utvärdera många parametrar som lagringskostnader, pallanvändning, materialkompatibilitet, transportkostnader. Vi startar vår förpackningsdesignprocess med att utveckla ett koncept med handritningar. När vi bestämmer boxtypen enligt den begärda förpackningen använder vi koderna som definieras i FEFCO-katalogen och Ankutsans produktsortiment. Om vår kunds efterfrågan ligger utanför vårt produktsortiment startar vi en ny designstudie. Vi planerar antalet och layouten på den produkt som ska placeras i förpackningen i detta skede och formar vår design i enlighet med denna plan.

2D-ritningar gjorda med CAD-program förbereds för prototyppreparering och kontroll av lämplighet för produktion, medan 3D-ritningar förbereds för visualisering och testning. I den pågående processen tillverkas en prototyp av wellpapp och produkten granskas och om det finns fel förbättras och utvecklas den. Förpackningsprovet viks eller limmas till sin slutliga form och passeras genom designkontrollen. Dessutom ger en prototyp framställd med de planerade papperen testresultat nära den förpackning som ska produceras. Fysiska testvärden som styrka kan bekräftas på detta prov.

Klicka här för att få mer detaljerad information genom att kontakta oss.