Süreç İyileştirme

Süreçlerimizi iyileştirmek; müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, karlı üretim gerçekleştirmek ve üretimi sürdürülebilir kılmak için başlıca hedeflerimiz arasında yer alır.

Ankutsan olarak; maliyet, işçilik, hizmet kalitesi, üretim, zaman yönetimi ve sevkiyat konularında iç proseslerimizi iyileştirmek için sürekli geliştirme hedefi ile çalışırız. Bu çalışmalarda maliyet düşürme, karlı üretim, sürdürülebilirliğin sağlanması, iş yapış şekillerindeki düzenlemeler ile işçilik yükünü azaltarak hız artırmak, termin sürelerini optimize etmek, sevkiyat verimliliği ve üretim verimliliğini artırmak gibi birçok konu üzerinde detaylı bir inceleme ve sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştiririz.