Ankutsan'da Kariyer

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

En önemli varlığımız, İnsan Kaynağımız.

İnsan kaynakları stratejimizi, çalışan bağlılığı yüksek ve en çok tercih edilen işverenler arasında olma üzerine tasarlayıp, Ankutsan’ı herkesin çalışmak isteyeceği bir marka haline getirmek için yola çıktık.

İnsan kaynakları mükemmeliyetçiliği ile gerek uzman seviyesinde profesyonelleri gerek yeni mezunların en iyilerini ailemize kazandırıyoruz. 

Aramıza katılan her bir yeni Ankutsanlının işe alımla başlayan yolculuğunu çalışan deneyim yönetimi ile destekliyor, eğitimden kariyer gelişimine dek tüm adımlarında yanlarında oluyoruz.

İlerleme ve büyümeyi ilke edinmiş şirketimizin kuruluşundan bugüne başarıyla gelmesini sağlayan ortak değer ve inançlarına sahip çıkıyor, bunları çalışma arkadaşlarımız ile beraber geleceğe gururla ve güvenle taşımayı hedefliyoruz.

Ankutsan'da Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

Tüm çalışanlarımızı aday olarak rol aldıkları serüvenin başından itibaren eşit yaklaşım ve değer ilkesiyle karşılıyor; Ankutsan’lı olmaya adım adım yaklaştığı süreçte çalışanlarımızı insan kaynakları politikamız çerçevesinde değerlendiriyoruz.

Çalışanlarımızın Ankutsan yolculuğunda karşılaşacakları tüm süreçleri sistemlerimize tanımlı prosedür ve talimatlar ekseninde, açık bir şekilde yürütüyor, aidiyet ve kurum kültürünün kazandırılması için seçilecek faaliyetlerin planlı ve etkili şekilde yürütülmesine özen gösteriyoruz. İş kanundaki gelişmeleri takip ediyor, kurguladığımız organizasyon yapısı ile aksaklıklara meydan vermeden çalışanlarımızdan en yüksek verimi almayı hedefliyoruz.

Ankutsan'da Kariyer

Yetenek ve Kariyer Yönetimi

Yetenek ve kariyer yönetimi ile gelecekteki stratejiler ve organizasyonel ihtiyaçları değerlendirirken; çalışanların performansları, liderlik potansiyelleri ve bireysel tercihlerini de dikkate alarak hem organizasyon için doğru yedekleme hem de çalışanlar için anlamlı kariyer planları oluşturuyoruz. Oluşturulan planların hayata geçirilmesinde çalışanlarımız ile birlikte çabalıyor, hayallerimizi birlikte gerçekleştiriyor, birlikte çalışarak, ilham vererek ve birbirimizden öğrenerek hedeflerimize ulaşıyoruz. 

Ankutsan ailesine katılmış her bir çalışanın ilgi alanları, mezun oldukları bölümleri, aldıkları sertifikaları titizlikle İK portal sistemimizde tutuyor ve raporluyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın aldıkları eğitimler doğrultusunda yetenekli oldukları alanların analizlerini yapıyor, şirket içi projelerde ve rotasyon süreçlerinde bu analizlerden faydalanıyoruz.

Ankutsan’lıların kendilerine ait kariyer basamaklarını görebilmeleri adına organizasyon şemalarımızı güncel tutuyor ve bir üst basamağa çıkmaları için gereken koşulları anlık olarak saptayabilmelerini sağlıyoruz. Yedekleme planı ile vasıflı yedekler oluşturuyor, çalışanlarımızın kariyer planlarını ve kariyer basamaklarını hazırlamış oluyoruz. Bu planları herkesin ulaşabileceği sistemlere matrisler aracılığıyla tanımlıyoruz.

Ankutsan'da Kariyer

Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın; potansiyelinin, yeteneklerinin, işteki davranışlarının ve işle ilgili tüm niteliklerinin yaptıkları iş bazında diğer çalışanlarla karşılaştırılarak ölçümlendiği bir performans değerlendirme sistemi kullanıyoruz. Çalışanlarımızın bir önceki yıla göre gelişimlerini gözlemleyebilmek adına her yıl aynı dönemde yapılan bu değerlendirme sürecinin sonucunda analizler yapıyor ve terfi, rotasyon gibi yeniliklerin yol haritasını oluşturuyoruz. 

Performans değerlendirme yönetimi ile;

  • Çalışanlarımızın performanslarını doğru şekilde ölçümlüyoruz.
  • Başarıları ödüllendiriyor, terfi olanaklarını belirliyoruz.
  • Eğitim ihtiyaçlarını saptıyoruz.
  • Çalışanın yeteneklerinin farkında olmalarını sağlıyor ve ekip çalışmasını teşvik ediyoruz.
  • Çalışanlara geribildirim sağlayarak onları sürece aktif şekilde dâhil etmek amacıyla sistematik olarak değerlendirmeler yapıyor ve hedef, performans yönetimini sağlıyoruz.
Ankutsan'da Kariyer

Eğitim Yönetimi

Gelecekteki stratejik zorluklarla baş edebilecek kadar donanımlı olabilmemiz için sürekli öğrenmeyi destekliyoruz. 

“İnsana Yatırımı” önemsiyor, çalışma arkadaşlarımız ile birlikte öğreniyoruz. İşe uyumu kolaylaştıran oryantasyon eğitimleri ile şirket kültürüne adaptasyonu hızlandırıyor, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile hayatlarına dokunuyor, geleceğe ve çalışanlarımızın kariyerlerine yatırım yapıyoruz.

Performans değerlendirme sürecinin çıktısı olarak bir sonraki yılın eğitim planını hazırlıyor, yeni yapılan yatırımlar ya da üretilen farklı ürünlere yönelik güncel mesleki eğitimlerin takibi yapıyor ve güncelliğini sağlıyoruz.

Ankutsan'da Kariyer

Çalışma Memnuniyeti ve Bağlılığı Yönetimi

Çalışanlarımızın geri bildirimlerini almak ve çalışan aidiyetini artıracak aksiyonları belirleyebilmek üzere düzenli olarak çalışan memnuniyetini ölçüyor, çıkan sonuçları farklı boyutlarda değerlendiriyoruz. 

Çalışanlarımız bizim iç müşterimiz, bakış açısıyla hizmet verdiğimiz her Ankutsan’lı için çalışan memnuniyetini önemsiyor, mutlu çalışan olmaları için şirket içi iletişimi destekliyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünü sağlıyor, üstün hizmet, kişiye özel ilgi ve samimi yaklaşım ilkeleriyle faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Ankutsan'da Kariyer

Çalışma İlişkileri Yönetimi

Sektörümüz ve insan kaynakları alanlarında yürütülen araştırmaları ve trendleri takip ediyor, bunlara ilişkin oluşturulan analiz ve sonuçları insan kaynağının planlamasında, örnek uygulamaların üretilmesinde ve çalışma ilişkileri alanındaki standartların belirlenmesinde kullanıyoruz.

Çalışma hayatına yön veren tüm mevzuat değişikliklerini ve gelişmeleri yakından izliyor, bu konularda doğabilecek olası risklere karşı alınabilecek proaktif önlemleri değerlendiriyoruz. Çalışma mevzuatından kaynaklı, tüm fırsat ve istihdam teşviklerinden yararlanıyor ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 

Ankutsan'da Kariyer

Ücret Yönetimi

Tüm çalışanlarımız için eşitlik ilkesi başta olmak üzere, iyi yapılmış analizler ve performans değerlendirme sonuçları ile birlikte oluşturulmuş skalalarla ücret yönetimini sağlıyoruz.

Çalışanlarımıza ödenecek ücreti her yıl piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak yeniden değerlendiriyoruz. Ayrıca çalışma verimlerini artırmayı destekleyen çeşitli ödüllendirme sistemleri ile satış ve üretim ekiplerimiz için çeşitli prim sistemleri uyguluyoruz. Ankutsan çalışanlarının görev yaptıkları pozisyonlara bağlı olarak yan hakları farklılık gösteriyor.

Ankutsan'da Kariyer

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

İş sağlığı ve güvenliğini, çalışma hayatının en önemli parçası olarak görüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını; ilgili mevzuat, yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yerine getiriyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde, olası riskleri önceden analiz ediyor ve bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Bu alandaki tüm eğitimleri düzenli aralıklarla çalışanlarımıza sağlıyoruz.