Ankutsan Akademi

Ankutsan çatısı altında çalışan tüm arkadaşlarımız için geleceğin iş hayatında yer alacakları düşüncesiyle yeni yetkinlikler kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni mezun arkadaşlarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için farklı projeler, eğitimler ve programlar yürütüyor, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları için eğitimler organize ediyoruz.

Görevleri ile ilgili teorik ve pratik meslek bilgilerini arttırmak, beceriler kazandırmak ve üst organizasyonlara hazırlamak amacıyla kişisel gelişim, iş becerileri, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemleri ve diğer beşeri konular ile teknik konularda eğitim programları düzenliyoruz. 


Ankutsan Akademi

Kişisel gelişim eğitimleriyle hem iş hem de sosyal hayatlarındaki eksik buldukları yönlerini geliştirmek adına adımlar atmaları için fırsatlar yaratıyoruz.

Mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri için şehir içi - şehir dışı, yurt içi - yurt dışı eğitimlerin organizasyonlarını yapıyor, tüm süreçleri aktif olarak takip ediyoruz.

Yeni Ankutsan’lılara, oryantasyon eğitimleri ile hangi kademede olursa olsun kuruma uyumunu kolaylaştırmayı amaçlıyor, kurumun fiziksel yapısından, kurumu o kurum yapan değerlere, kimliğine ve iş akışına adaptasyonunu kolaylaştırıyoruz.

Eğitimlerin etkinlik değerlendirmelerini sağlıyor, etkin olup olmadığı durumlarda neler yapılacağını prosedürlerimizde belirliyoruz.


Ankutsan Akademi

Kullanmış olduğumuz E-Learning Sistemi ile her bir çalışanın eğitim ihtiyaçlarını analiz ediyor, planlıyor, raporluyor ve sertifika olanağı sağlıyoruz. Bu sistem ile çalışanlar arası iç iletişimi arttırıyor, yöneticilerin çalışanları için eğitim hedefleri belirleyip takip edebilmelerine imkân veriyoruz. Eğitim alırken iş durumları nedeniyle uygunluk yaratamayanlar için sistem üzerinden tarihler belirliyor ve istediği bir zaman diliminde eğitime etkin olarak katılmasını destekliyoruz. Eğitimleri interaktif sunumlar haline getirip farklı öğrenme çeşitlerini kullanarak sunuyoruz. Eğitim sonuçlarını analiz edebilmek adına anket yoluyla katılımcıya ulaşıyor, görüşlerini değerlendirmeye alıyoruz.

İç eğitimcilerimiz için formasyon ve eğiticinin eğitimi konularını önemsiyor, daha iyisi için çalışıyoruz. Sektörümüz gereği şirket içi eğitimleri kendi içimizde organize ediyor, tüm süreçlerin oryantasyonunu sağlayarak çalışanlarımızı haberdar ediyoruz.