Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temeli, dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine dayanır. Yenilikçi bakış açısı, iş etiği anlayışı, sosyal sorumluluk kültürüne göre şekillenen sürdürülebilirlik anlayışı iş yapış kültürümüzü oluşturur. 

Çalışanlarımızın insan haklarının korunduğu, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verildiği, mesleki gelişimin desteklendiği, adil ve herkese eşit fırsatlar tanıyan bir iş hayatı sunarız. Her türlü ayrımcılığın, çocuk işçiliğinin, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamalarının önüne geçilmektedir. 

Tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer çalışma normlarını karşılamalarını bekler, bu alandaki uygulamalarını takip eder ve koşulların gerçekleşmesi için katkı sağlarız. 

Şirketimiz bünyesinde çevresel konuların yönetimi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürdürülür. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip, üretim tesislerinin tamamında çevre yönetimi alanında uzmanlaşmış birimler bulunur, çalışanlarımızın çevresel farkındalığının artırılması için çalışmalar gerçekleştiririz. 

Operasyonlarımızın tamamında, iş dünyasındaki küresel ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini geliştirme temeline dayanan politika ve stratejilere uyum göstereceğimizi taahhüt ederiz. 

Sürdürülebilirlik

Orman

Ankutsan olarak ürettiğimiz oluklu mukavva ambalaj çözümleri ürünlerinde gelecek nesillerimizin ve tüm canlıların yeşil ve sürdürülebilir bir dünyada yaşamasına önem verip, üretirken tükettiğimiz doğal kaynakları sınırlandırıp, dünyamızın koruyucusu olan ormanlarımızın nesiller arasında kopmayacak bir köprü olarak yaşatılmasına ve tüm canlıların evi olarak varlığını sürdürmesine katkı sağlamak istiyoruz. 

Bu sebeple ürettiğimiz ürünlerde FSC standardını uygulayarak, ormanların tüm canlılar için yönetiminde sorumluluk sahibi oluyoruz. Ankutsan ailesine katılan her çalışma arkadaşımız için fidan bağışı yaparak ailemize hoş geldiniz diyoruz.


Sürdürülebilirlik

Enerji

Ankutsan’lı olmanın gerektirdiği içimizdeki enerjinin sonsuz olduğunu düşünürken dünyamızın sahip olduğu enerji kaynaklarının sınırlı olduğunu düşünerek enerji kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Birim üretim başı harcanan enerjiyi düşürüp, her bir ürünümüz için harcanan karbon ayak izi miktarını azaltmaya çalışıyoruz. 

Oluklu mukavva üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş kâğıt oranımızı arttırmamızın yanında, ham madde kaynağımız olan kâğıt bobinleri kendimiz üreterek, kâğıt tedarik süreçlerinde harcayacağımız tüm aşamalardan enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik

Su

Hayatın temel yapı taşı olan suyun değerinin farkında olup, su kaynaklarını gelecek nesillere miras bırakacağımızı değil, onlardan ödünç aldığımızı düşünerek proseslerimizde kullandığımız kullanım sularının tekrar kullanımına önem veriyoruz. 

Atık su deşarj limitlerimizi takip altında tutup, günden güne limitlerimizi iyileştirirken doğal kaynaklar ve su yaşam döngüsünden etkilenen tüm canlıların daha iyi bir çevrede yaşamaları için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sürdürülebilirlik

Hava

Hava kirliliğinin sebep olduğu emisyonlar, soluduğumuz hava kalitesini düşürmekle birlikte, atmosferdeki ışığın geçirgenliğini azaltarak küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Bilim insanları hava sıcaklığının 2050 yılına kadar 2⁰C düşürülmezse, hava kirliliği ve küresel ısınmanın, dünyamıza geri dönüşü zor tahribatlar vereceğini belirtmektedir. 

Tam da bu noktada Ankutsan olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip, daha iyisini hedefleyerek baca gazı emisyonlarımızın salınımını kontrol altına alıyor, karbon ayak izini düşüren proses yöntemlerimizle daha temiz bir hava ve gelecek için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik

Sosyal Uygunluk

Modern dünyada, çalışma hayatı günümüz insanının hayatının önemli ve büyük bir parçasını oluşturur. Bu nedenle üretirken, üretimde insan sorumluluğunu asla unutmayıp, mutlu ve memnun çalışanın firmaya kattığı değeri benimseriz. İnsana saygı konusundaki çalışmalarımız doğrultusunda kadın çalışan oranını her yıl arttırarak kadının iş hayatındaki varlığını güçlendiririz. 

Katıldığımız sosyal sorumluluk projeleri ile fabrikalarımızın bulunduğu illerdeki sosyal yaşamın gelişmesine katkı sağlarız. Sadece insana değil, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak sokak kedileri için dağıtımını sağladığımız kedi evi projesi bu çalışmalar arasındadır.