“ESD nedir?” sorusunu cevaplamak konuya başlamak için uygun adımlardan birisi olabilir. ESD veya daha net ifade şekli ile elektrostatik deşarj, elektrik yüküne sahip iki nesne arasındaki elektrik yükü transferi olarak tarif edilebilir. ESD oluşumuna bir örnek vermek gerekirse halı üzerinde yürüdükten ve metal bir kapı koluna dokunduktan sonra yaşanan şok etkisi, durumu en iyi şekilde tanımlar. Ancak bazı endüstriyel uygulamalarda ESD etkisi ile oluşan ısı, elektronik bileşenlerin hasar görmesine ve bunun sonucu olarak arızalanmasına neden olabilmektedir

Bazı mikro-elektronik parçalar 20 volt kadar düşük ESD nedeniyle tahrip olabilir veya hasar görebilir. İnsanlar ESD'nin başlıca nedenleri olduğundan, özellikle imalat ve montaj sırasında hassas elektronik parçalara sıklıkla zarar verirler. ESD'ye duyarlı bir elektrikli bileşenden deşarjın sonuçları, hatalı okumalardan kalıcı hasara kadar değişebilir ve bu da aşırı ekipman arıza süresi ve maliyetli onarım veya0 tamamen parça değişimi ile sonuçlanabilir.

ESD'nin önlenmesi için buna uygun geliştirilen kutular kullanmak, cihazları saklamak ve taşımak oldukça etkili bir yöntemdir. İletken malzeme ile etkili bir şekilde kaplanmış oluklu mukavva kutular bu risklere karşı yüksek düzeyde güvenlik sağlar.


Antistatik Nedir?

“Antistatik nedir?” sorusunu cevaplamadan önce “Statik elektrik nedir?” sorusunu açıklamak konuyu anlamak bakımından daha doğru olabilir. Statik elektrik, elektrik yükü dengesizliğidir. Tipik olarak iki farklı malzemenin birbirine sürtünmesi sonucunda meydana gelebilir. Bu işlem gerçekleştiğinde bir malzeme pozitif olarak yüklenirken diğeri negatif yüklü hâle gelir. Pozitif yüklü malzeme artık potansiyel olarak diğer malzemelerle temas ettiğinde aktarılacak bir elektrostatik yüke sahiptir. Pozitif ve negatif yükleri daha iyi anlamak için doğadaki tüm malzemelerde proton, nötron ve elektron adı verilen küçük parçacıklar olduğunu bilmek gerekir. Protonlar pozitif (+) elektrik yüküne sahipken nötronlar yüksüzdür (nötr) ve elektronlar ise negatif (-) yüke sahiptir.

 “Antistatik nedir?” sorusu ise statik elektriğin azaltılması, ortadan kaldırılması veya statik elektriğin bir ortamda birikmesinin önlenmesi olarak cevaplanabilir. Statik elektriğin oluşmasının önlenmeye çalışılması, ESD olarak kısaltılan elektrostatik deşarj işleminin gerçekleşmesini ve bu yolla oluşacak zararın engellenmesini içerir. Antistatik malzemeler kullanılarak durgun elektriğin bir yerde toplanmasının önüne geçilir.


Anti-Statik Ambalaj ile Statik Dissipatif (Dağıtıcı) Ambalaj Arasındaki Fark Nedir?

Anti-statik ambalajlar 109-1012 ohm yüzey direncine sahiptir ve triboelektrik yüklenmeyi (bir malzemenin başka bir malzemeye sürtünmesiyle elektrik yükü oluşması) engeller. Anti-statik ambalajlar ilk yükleri bastırır, statik elektrik birikimini önler ve statik yükün bir ila birkaç saniye arasında çok yavaş bir şekilde azalmasını sağlar. Antistatik ambalajlar, triboelektrik yükün oluşmasını önler ancak ambalajın içindeki bileşenleri elektrostatik deşarjdan korumaz. Antistatik ambalajlar, yalnızca EPA'larda (ESD korumalı alanlar) güvenli taşıma sağlar.

Statik dağıtıcı (static dissipative) ambalajlar ise  >1 x 104 ohm ile <1 x 109 ohm yüzey direncine sahiptir ve elektrik yüklerinin genellikle milisaniyeler içinde dağılmasına izin verir. Statik dağıtıcı malzemeler, yüklerin daha kontrollü bir şekilde toprağa akmasını sağlayarak insan temasıyla veya insan temasından kaynaklanan deşarjı önler. Statik dağıtıcı ambalajlar, ambalaj içindeki bileşenler için ve hem EPA hem de EPA olmayan alanlarda tam kapsamlı bir ESD koruma mekanizması sağlar.

Elektronik cihazlar ve diğer ESD'ye duyarlı cihazlar, anti-statik bir ambalaj içinde ESD güvenli ortamı dışında saklandığında, kullanıldığında veya taşındığında ESD olaylarına karşı güvenli değildir. Elektronik devre kartları, düz paneller, ana kartlar, sabit sürücüler, mikroçipler ve daha fazlasının üretimi, nakliyesi ve teslimatı, ESD güvenli, statik kontrollü ambalajların kullanılmasını gerektirir.


Elektrostatik Deşarj (ESD) Ambalaj Türleri Nelerdir?

Elektrostatik deşarj (ESD) koruyucu ambalaj, elektronik üretim endüstrisinde ince ancak son derece önemli bir role sahiptir. ESD ambalaj malzemeleri, paketlenmiş elektronik devreler ve çipler için statik akım boşalması, ısı, nem, korozyon vb. durumlara karşı tam koruma sağlar. Son birkaç yılda, farklı türdeki paketleme ihtiyaçlarına uygun farklı ESD ambalaj konfigürasyonları ortaya çıkmıştır.

ESD dağıtıcı ambalaj, bitmiş ürünün standart fiziksel hasara karşı korunmasını destekler. Yüklerin paketin içine girmesini önler ayrıca dış kısımdaki yüklere karşı direnç gösterir ve bunları dağıtır. ESD ambalajları ağırlıklı olarak otomotiv, imalat, savunma ve askeri, havacılık, sağlık ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır.


ESD Ambalaj Kategorileri

ESD ambalajı üretmek için çeşitli malzemeler kullanılmaktadır ve bu malzemeler temel bir özelliği, yani yüksek düzeyde yüzey direncini paylaşmaktadır. Malzemeler farklı direnç seviyelerine sahiptir, dolayısıyla içerikleri ESD'ye karşı korumadaki genel etkinliklerini etkiler. Ambalaj için özel gereklilikler ve açıklamalar IEC 61340 standardında bulunabilir.

Elektrostatik deşarjın önlenmesi ve korunmasına yönelik malzemeler, elektrik yüklerine karşı iletkenlik aralıklarına göre: iletken, ESD dağıtıcı ve antistatik olarak incelenebilir.

Ankutsan ESD Kutu Özellikleri

Ankutsan ESD dağıtıcı kutular, statik elektriğe duyarlı cihazları depolamak ve taşımak için uygun ve güvenli bir yol sunar. Direnç ölçümü değerlerine istinaden, ANKUTSAN ESD kutu statik dağıtıcı ambalajlar sınıfına girerek ambalaj içindeki bileşenler için hem EPA (ESD korumalı alanlar) hem de EPA olmayan alanlarda tam kapsamlı bir ESD koruma mekanizması sağlar.

Ankutsan ESD kutu, içerisine yerleştirilecek ürünlere uygun boyut seçimi için çeşitli ebatlarda seçeneklere sahiptir. Yüksek kaliteli Ankutsan ESD Box, ürüne ve ihtiyaca uygun olarak üretilebilmektedir.


Ankutsan ESD Kutu ve Sürdürülebilirlik

Antistatik kutu, bir oluklu mukavva ürünü olarak plastik muadillerine göre çok daha çevreci bileşenlerden oluşur. Çevresel etkilerin minimize edilebilmesi bakımından geri dönüşüme ve tekrar kullanıma uygundur ve bununla birlikte sürdürülebilir bir yapıya sahip olması da ayrıca önemlidir. Biyobozunur bileşenleri sayesinde doğada kısa sürede kendiliğinden dönüşebilir. Atıklarının bertaraf edilmesi için yüksek giderlere ve karmaşık işlemlere ihtiyaç yoktur.

Artan dünya nüfusu ve küresel ısınmadan kaynaklanan problemler nedeniyle dünya genelinde karbon ayak izinin azaltılması çalışmaları yapılmaktadır. Oluklu mukavvadan mamul ESD kutu kullanımı, plastik muadilleri ile kıyaslandığında daha düşük karbon ayak izi anlamına gelir ve çevresel etkisi bakımından ciddi avantajlar taşır. ESD kutu, ambalaj malzemelerinin temel işlevlerinden birisi olan koruma fonksiyonunu yüksek derecede yerine getirirken plastik ve sentetik kökenli benzerlerinden daha hafif olması ile öne çıkar. Bu durum ürünlerin nakliyesi ve depolanması sırasında düşük emisyon değerlerinin elde edilmesi faydasını sağlar.


ESD Dağıtıcı Kutuların Kullanım Alanları

ESD malzemeler, endüstriyel üretim ve montaj süreçleri içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir koruma kalkanı içerisinde taşınacak ürünlerin, olası riskler bertaraf edildiği için montajlı olarak nakliyesi mümkün olur. Bu da önemli ölçüde iş gücü tasarrufu anlamına gelir. Ayrıca ESD dağıtıcı kutu, elektronik bileşenlerin depolanması ve taşınması sırasında ortaya çıkması muhtemel ESD hasarlarına karşı mükemmel koruma sağlar ve bu sebeple oluşacak iptal ve iadelerin önüne geçilmiş olur. ESD dağıtıcı kutular statik elektriğe duyarlı cihazları depolamak ve taşımakta uygun ve güvenli bir yol sağlar. Yüksek kaliteli Ankutsan ESD kutuları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

pazarlama@ankutsan.com