Gizlilik kurallarımız, yaptığımız iletişimler, site kullanım şartları, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Ankutsan A.Ş. kişisel verileriniz dâhil olmak üzere bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz verilerin güvenliğini sağlamaktır. Ankutsan A.Ş. tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır.

Ankutsan A.Ş. elde ettiği kişisel verileri iş bu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçlarla saklamakta, işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmaktadır. Ankutsan A.Ş. yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla kişisel verileriniz üzerinde tasarruf etmeyecektir. Kişisel verileriniz ( bunlarla sınırlı olmamak üzere; isim, soy isim, e-posta bilgileriniz, doğum tarihi gibi temel bilgileriniz, CV’niz, cep telefonu numaranız, resminiz, son mezun olduğunuz okulunuz, konu ve mesaj içerikleri, bilgisayarınızın IP adresi, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanılan donanım ve yazılım, genel konum bilgisi, web sitemize ne zaman ve nasıl eriştiğiniz gibi kişisel verileriniz ) yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, hiçbir durumda yasal mevzuatta izin verilen sınırlar haricinde tutulmayacaktır.

Ankutsan A.Ş. kullanıcılardan önceden izin almaksızın iş bu Gizlilik Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Yine iş bu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklere ve güncellemelere size sağlanan linklerden veya Ankutsan A.Ş.’ye ait www.ankutsan.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Ankutsan sorumlu değildir. Ankutsan, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Ankutsan; bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Ankutsan markası ve diğer markalar, www.ankutsan.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Ankutsan’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

ANKUTSAN A.Ş. VERİLERİNİZİ HANGİ DURUMLARDA VE HANGİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA İŞLEMEKTEDİR?

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilgili veriler tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya başkaca şekillerde işlenebilir ve üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Müşteri verilerinin arasında mevcut ve potansiyel müşterileri belirli veya belirlenebilir kılan veriler ile özel nitelikli kişisel veriler de yer alabilir. Bu verilerin tümü birlikte müşteri verileri olarak anılmaktadır.

Ankutsan A.Ş. müşteri verilerini kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, ilgili müşterilerinden www. ankutsan.com internet adresinde yer alan, insan kaynakları ile görüş ve öneriler kısmındaki kutucuğun onaylanması ve/veya sipariş sözleşmesinin onaylanması suretiyle almış olduğu rıza kapsamında işlemektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

(a) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;

(b) Ankutsan A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;

(c) Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;

(d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Ankutsan’ın müşteri verilerini işlemesindeki amaçları şunlardır: (1) mal veya hizmet satışı gerçekleştirmek; (2) görüş, öneri ve şikayetleri takip edebilmek; (3) gerekli ödemelerin tahsilatını sağlamak; (4) çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak; (5) reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak; (6) site kullanıcılarına ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlar ile ilgilenilip ilgilenilmediğini belirlemek (7) siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları, siteye hangi siteden gelindiği ve siteden sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları vb. istatistiklerini çıkarmak (8) yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması; (9) yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, şirketin haklarının kullanılmasının sağlanması; (10) Şirketin tamamının ya da bir kısmının, işletmesinin ya da şirketin grubunun herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; (11) şirketin dahil olduğu grup şirketle yönetim ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılması; (12) müşteri ilişkisinin sona ermesinden sonra alışveriş geçmişine ilişkin veri tabanının tutulması ya da bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanmak.

Ankutsan A.Ş. yukarıda sayılan amaçlarla işlenecek verileri toplarken çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür. Kullanıcının siteyi ziyaret etmesi, iş bu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.

Site üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir. 3. kişi içeriği üzerinde Ankutsan A.Ş.’nin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır. Bu bağlantılardan ve ayrıca diğer web sitelerinde paylaştığınız kişisel bilgi ve verilerinizin korunmasından ve gizliliğinizden Ankutsan A.Ş.’nin sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sitede 3. kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların siteyi ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3.kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların, siteyi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, site ve 3.kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.

Ankutsan A.Ş. elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), Avrupa, Asya ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Ankutsan A.Ş. şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) şirketin veya şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları; (5) IT sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programları gibi Ankutsan A.Ş.’ye ürün veya hizmet sağlayan 3.kişiler; (6) Ankutsan ortakları ve işbirliği yapılan diğer şirketler; (7) Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmet ve faaliyetler için işbirliği yapılan şirket ve organizasyonlar.

VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Ankutsan A.Ş. bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
 • Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Varsa yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,
 • Verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
 • Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeye,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesine yönelik taleplerinizi, her zaman musterihizmetleri@ankutsan.com e-posta adresi aracılığı ve aynı zamanda Ankutsan A.Ş. Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cadde Döşemealtı / Antalya adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Onayı geri almanız halinde hizmetlerimizin tamamını kullanamayabilirsiniz.

KULLANICI VERİLERİ İŞLENİRKEN HANGİ İLKELER GÖZETİLMEKTEDİR?

Ankutsan A.Ş. kullanıcı verilerini işlerken şu ilkeleri gözetmektedir;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme,
 • Veri işlemenin doğru olması,
 • İşlemenin kapsamının belirli olması,
 • İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
 • İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Verilerin güncel olması,
 • Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi,

Gizliliğe ve bu gizlilik politikasına bağlılığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.