Vissa Tester Tillämpade på WellpappTjocklekstest

Det är mätningen av avståndet mellan det nedre och översta lagret av wellpapp. Kontroll av tjockleksvärdet på den behandlade plåten är en viktig faktor för att kontrollera om processen tillämpas korrekt.

  • Box Crush Strength (BCT)

Det är ett test som används för att bestämma mängden belastning som den lägsta lådan kan bära när materialet packat med wellpapp staplas med en speciell produktions-BCT-enhet tillverkad i enlighet med FEFCO-standarder.

  • Spränghållfasthetstest

Det är ett test för att uppskatta wellpappens motståndskraft mot inre eller yttre stötar.

  • Edge Crush Strength Test (ECT)

ECT-test; Det är kraften som krävs för att krossa spåren som ett resultat av att trycket appliceras parallellt med spåren på wellpappen.

  • Horisontellt krosshållfasthetstest (FCT)

FCT-test; Det är tryckstyrkan som krävs för att krossa wellpappen som ett resultat av att man applicerar tryck vinkelrätt mot ytan på wellpappen. Med detta test mäts det korrugerade skiktets elasticitet, med andra ord stötdämpningshållfastheten.

  • Vidhäftningshållfasthetstest (PAT)

Det är ett test för att mäta graden av liner och räfflad vidhäftning.