Oluklu Mukavvaya Uygulanan Bazı Testler

  • Kalınlık Testi

Oluklu mukavvaların alt ve üst tabakalarının arasındaki mesafenin ölçümüdür. İşlem görmüş levhanın kalınlık değerinin kontrolü, prosesin doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmede önemli bir etkendir.

  • Kutu Ezilme Dayanım Testi ( BCT)

FEFCO standartlarına uygun olarak yaptırılan özel üretim BCT cihazı ile, oluklu mukavva ile ambalajlanan malzemelerin istif edildiklerinde en alttaki kutunun taşıyabileceği yük miktarını tayin etmekte kullanılan bir testtir.

  • Patlatma Dayanımı Testi ( BST)

Oluklu mukavvanın içten veya dıştan aldığı darbelere karşı direncini tahmin etmeye yarayan bir testtir.

  • Kenar Ezilme Dayanım Testi (ECT)

ECT testi; oluklu mukavvanın oluklarına paralel olarak basınç uygulanması sonucunda, olukların ezilmesi için gerekli kuvvettir.

  • Yatay Ezilme Dayanım Testi ( FCT)

FCT testi;  oluklu mukavvanın, yüzeyine dik olarak basınç uygulanması sonucunda, olukların ezilmesi için gerekli basınç miktarıdır. Bu test ile ondüle tabakasının elastikiyeti, diğer bir deyişle darbe emme mukavemeti ölçülür.

  • Yapışma Dayanımı Testi (PAT)

Lineer ve fluting yapışma derecesini ölçmek için yapılan testtir.