Ar-Ge Merkezi ve İnovasyon Politikamız

Ankutsan olarak 2017 yılında Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezi belgesine sahip olduk. Sektörde ilk olan bu merkez bulunduğu bölgedeki örnek merkezlerden biridir.

İnovatif ürünler geliştirmek, pazar ihtiyaçların ve beklentilerin tespit ederek fayda, maliyet, performans iyileştirmelerini bilimsel olarak sonuca dönüştürmek amacıyla kurduğumuz bu merkezde, birçok disiplinde yetişmiş araştırmacılar görev yapmaktadır.

Üretimde yapılan iyileştirme ve geliştirmeyi Ar-Ge merkezimizde farklı bir bakış açışı ile ele alarak üniversiteler ile ortak yaptığımız akademik çalışmalarımız da devam etmektedir.

Faaliyetlerimizle ilgili bilgi birikimimizi bilimsel platformlarda paylaşarak bilginin yaygınlaştırılmasına liderlik etmekte, çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bazı bilgileri bilimsel alanda yaymayı görev biliriz.

Ar-Ge Merkezi ve İnovasyon Politikamız
 • Erdem, F., Uygur, B., Akpınar, D., Ondaral, S. (2020) Imascon Congress 2020 Bildiri Kitapçığı, Mathematical Method For Establishing Strenght Standards of Corrugated Board (syf 546-552)
 • Gök, B., Akpınar. (2020) HJSE, Investigation of Strenght and Migration of Corrugated Cardboard Boxes (ISSN Number 2148-4171)
 • Uygur, B., Gök, B., (2018) ORENKO 2018 Abstract Book. Sustainable Corrugated Furniture Design (s.179)
 • Uygur, B., Gök, B., (2018) ORENKO 2018 Abstract Book. 3 D Puzzle Toy: Recycling of Corrugated Board Waste and a New Secondary Usage Area (s.180)
 • Gök, B., Akpınar, D., Selçuk, S., & Vergili, Ö. (2017). ANCON 2017 Abstract Book. Comparative Study for Water Resistance And Strength Of Pure And Hydrophobic Coated Corrugated CardBoard (s. 276). Ankara: ISBN 978-605-245-971-3.
 • Gök, B., Akpınar, D., Selçuk, S., & Vergili, Ö. (2017). ANCON 2017 Abstract Book. Comparative Study for Water Resistance And Strength Of Pure And Hydrophobic Coated Corrugated CardBoard (s. 276). Ankara: ISBN 978-605-245-971-3.
Ar-Ge Merkezi ve İnovasyon Politikamız

Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarını müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştiririz. Siparişe özel yeni ürün geliştirme çalışmalarımızı aşağıdaki politikaları göz önünde bulundurarak gerçekleştiririz.

 • Sürekli gelişimi sağlamak, yeni ürün geliştirme yeteneğini geliştirmek için sürekli eğitimi desteklemek,
 • Pazarın beklentilerini doğru anlayıp, sürekli yenilikçi fikirler geliştirerek “müşterilerimizin ürününe değer katacak ambalajı” sunarak müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Müşteri geri bildirimlerini gelişim fırsatı olarak değerlendirmek ve iyileşme faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Tüm yeni ürün çalışmalarında; çevre, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği duyarlılığı odaklı çalışmak,
 • Yasal mevzuata uygun yeni ürünler geliştirmek.