BCT

Kutu ezilme testi. Kutuların üzerine uygulanabilecek dik maksimum kuvvetin belirlenmesini sağlamaktadır.

COBB Değeri

Karton yüzeyinin suya karşı gösterdiği direncin veya suyu kabulünün bir ölçüsüdür. Diğer bir deyişle kartonun tutkallama derecesidir ve kartonun basılabilirlik ve işlenebilirlik özelliklerini inceler.

Coating

Oluklu mukavva yüzeyinin; su, nem, yağ geçirgenliğine karşı direncini artırmak için çeşitli maddelerle kaplama işlemidir. Geçmişte mum (wax) cinsi malzeme kullanırken, bugün kâğıdın tekrar kullanımını olumsuz etkilemeyen su bazlı ürünler kullanılmaktadır. Uygulama yeri oluklu makinesidir.

Dalga

Oluklara dik olan kesitte görülen ondüle, şekli nedeniyle dalga adıyla tanımlanır.

Dalga Boyu

Tek yüzlü veya oluklu mukavvada ondüle yapışma noktalarının arasındaki mesafedir.

Dalga Yüksekliği

Ondüle edilmiş fluting kâğıdın oluşturduğu üst ve alt kemerler arasında kalan yüksekliktir.

ECT

Kenar ezilme testi, kutuların istiflenme direnci için oluklara dik mukavemetinin belirlenmesini sağlamaktadır.

Ekleme Kulağı

Oluklu mukavva levhayı prizma haline getirmek için, dar ve geniş yüzü birleştiren, 25-40 mm eninde ve kutu yüksekliği boyundaki dar şerittir.

Emprenye

Oluklu mukavvaya dayanıklılık, neme direnç, yüksek istif mukavemeti kazandırmak amacı ile fluting kâğıdına, parafin vb. malzeme emdirilme işlemidir. Oluklu makinasında uygulanır.

Gramaj

Temel özellik olan gramaj, kartonun 1m2’sinin ağırlığıdır. Gramaj sahası bir karton makinesinin belirleyici özelliklerinden birisidir. Kartonun diğer bazı önemli özellikleri gramaja bağlı olarak değişim gösterirler. Baskı, kutu yapımı, dolum ve kullanımda gramajın fonksiyonu yoktur.

Havalandırma Deliği

Oluklu mukavva kutuların ürünlerin havalanmasını sağlamak için, özel kalıplarla kesilmiş, genellikle daire şeklindeki deliklerdir.

Oluk Yönü

Oluklu makinasında çalışma yönüne dik, kutu üretim makinalarında ise çalışma yönüne paraleldir.

Oluklu Rili

Oluklu mukavva levhaya, kutu kapaklarının katlanabilmesi için, oluklu makinasında atılan rillerdir. Daima oluklara dik gelirler.

Perforasyon

Oluklu mukavva levhanın istenilen yerden her iki yöne ( iç – dış ) kolaylıkla katlanabilmesi için, aynı hat üzerinde sadece belirli noktalarda kesilmesidir. Kalıplı üretimde kullanılır.

RCT

Halkasal ezilme testi, kâğıtların lif yönüne dik mukavemetlerinin belirlenmesi içindir.

Ril

Oluklu mukavva levhanın katlanabilmesi için, oluklu makinasında, slotterlerde veya kalıp bıçakları ile yapılan izlerdir. Matbaacılıkta pilyaj olarak adlandırılan bu sözcük, oluklu mukavva üreticilerince iz veya ril olarak ifade edilir.

Rutubet

Kartonun 105°C sıcaklıkta kurutulmasıyla tespit edilir. Karton rutubeti, kartonun basılabilirlik, işlenebilirlik ve hatta kullanılabilirlik özelliklerini etkilemektedir.

Safiha

Oluklu makinesinde istenilen boyutlarda kesilmiş oluklu mukavva levhalara, sektörde çok eski bir terim olan safiha adı verilir.

Separatör

Ambalaj ile ürün arasına yerleştirilen karton, oluklu mukavva, strafor ya da hava yastığına verilen addır. Ambalaja konulacak ürünlerin sert ve sivri noktalarının ambalaja dokunan kısımları delici olabilir ya da çarpmalara, düşmelere karşı ürünün daha fazla korumaya ihtiyacı olabilir, bu ve benzeri durumlarda ürün ile ambalaj arasına seperatör yerleştirilir.

Slot-Yarık

Kutu kapaklarını oluşturmak için, slotter rillerinin devamında açılan yarıklardır.

Tutamaç

Oluklu mukavva kutuların taşınmasını kolaylaştırmak için genellikle kutu dar yüzlerinde yer alan, el girebilecek büyüklükte ( 30 x 90mm ), özel kalıplarla tam veya yarım kesilmiş deliklerdir.