Birden fazla ürünün bir arada ambalajlandığı veya taşınan ürünün hassas olduğu durumlarda viyol ve seperatörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Taşınan ürün bir şişe de olabilir, bir makine ya da otomotiv parçası da, hatta bir elma bile olabilir. Her çeşit ürün için ihtiyaca uygun ambalaj çözümleri sunarız. Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, takviye ve seperatör parçalar için de ihtiyaca özgü tasarımlar geliştirerek üretim sağlarız.

  • Meyve ve Sebze Viyolü

Sebze ve meyve sektöründe ürünler yetiştirilip toplandıktan sonra çeşitli kutulara yerleştirilerek farklı yerlerde satışa sunulmak üzere sevk edilirler. Bazı sebze ve meyveler taşıma sırasında birbirine temas ederek çürüme, ezilme gibi zararlara neden olabilir. Tasarlanan oluklu mukavva sebze meyve viyolü ile yuvarlak formlu ürünler birbirine temas etmeden ve zarar görmeden taşınabilmekte, böylece plastik türevlerinden daha sağlıklı bir sevk süreci sağlanmaktadır. Bir levha üzerine yuvarlak boşluklar içeren ürünün kurulumu oldukça kolaydır. Yan duvarlar katlanarak viyol kutu içerisine yerleştirilir ve istenilen meyve, sebzeler yuvarlak boşluklara yerleştirilerek hazırlanır. Kutular kutunun boyutlarına ve içerisine konulacak sebze, meyvenin boyutuna göre düzenlenebilir. Ürettiğimiz ödüllü meyve sebze viyolü ürünümüz ile tüm ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarız.

  • Hassas Ürün Seperatörleri

Sevkiyat sürecinde ürünlerin darbe, sarsıntı vb. fiziksel zararlardan korunması için ürüne uygun seperatörler tasarlanmaktadır. Ürünü alt üst ve yanlardan gelecek darbelere karşı koruyan seperatörlerin kurulumu ve üretimi kolaydır ve tekrar kullanıma uygundur. Ayrıca ürünü rafta sunulabilecek tasarımlar da yapılmaktadır. Ürettiğimiz ödüllü hassas ürün seperatörlerimiz ile ihtiyaca yönelik çözümler sunarız.

  • Cam Ürün Seperatörleri

Cam malzemelerin ambalajlanması ve taşınmasında kırılma problemleri yaygın olarak yaşanmaktadır. Kırılmanın önlenmesi için cam ürünler ayrı ayrı sarılanarak çözüm aranır. Çeşitli cam malzemelerin ambalajlanması ve taşınmasında, cam malzemeleri birbirinden ayırarak teması ve dolayısıyla çatlama ve kırılmaları önleyen bir seperatör tasarlanmıştır. Tasarım, ürünün çoklu şekilde taşınabilmesine de olanak sağlamıştır. Seperatörlerle ürün kutu içerisinden kolaylıkla çıkarılıp taşınabilmekte ve rafta seperatörü ile sergilenebilmektedir. Ürünün yandan görünüşünde içindeki ürünün görülmesi ve tasarımın estetik duruşu diğer özelliklerindendir.

Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler
Viyoller Seperatörler