Punkter Som Måste Beaktas vid Boxdesign och Materialval

Kundbehov är viktiga input för boxdesign, vad och hur man transporterar/förvarar i boxen. I linje med dessa ingångar bestäms den mest lämpliga boxtyp, skärning och materialkombination för kundens behov.

  • Produkten bärs i kartongen

Form, vikt och fukthalt på produkten som ska transporteras i lådan ska ingå i utvärderingen då de påverkar bärigheten. Rätt information om produkten som ska transporteras ger rätt boxdesign.

  • Hur mycket last lådan kommer att bära (antal staplingar)

Antalet staplingar (hur många lager lådorna kommer att placeras ovanpå varandra) och hur mycket belastning som kommer att läggas på bottenlådan är viktiga. Krosshållfasthetsvärdet ( BCT ) för boxen måste vara lika med eller större än belastningsvärdet som motsvarar den lägsta boxen.

  • Förvarings- och transportvillkor

Fuktigheten i förvaringsmiljön, hur länge lådan kommer att förvaras i en kall och fuktig miljö, dess varm-kall aktivitet, hur många lager lådorna kommer att staplas ovanpå varandra under dessa lagrings- och tranportförhållanden, där transporten kommer att äga rum och hur många dagar vara  är viktiga kriterier för lådans kvalitet.

  • Papper

Efter att produkten har definierats och villkoren fastställts, kommer även pappersegenskaperna som uppfyller dessa kriterier att fastställas. I analysen bestäms de papper som ger dessa värden och kvalitetsbildningen är klar.

  • Grafik-, färg- och tryckdesign

Det är väsentligt att arbeta med rätt grafiskt arbete för att marknadsföra produkten och för att den ska komma fram på marknaden. Det mest exakta resultatet erhålls genom att kombinera detta grafiska arbete med lämpligt tryck och plåtdesign.