Flekso Baskı Teknolojisi

  • Fleksografi (Flekso) Baskı

Baskı; şekil, yazı, grafik ve resimlerin gerçeğine en yakın biçimde, bir yüzey üzerine çoğaltılarak ve hızlı aktarılması olarak tarif edilebilir.

Flekso baskı, temel olarak hepimizin çocukken yaptığı “patates baskı”nın endüstriyel formudur. Bu baskı teknolojisinde; mürekkep haznesi, mürekkebi taşıyıcı aniloks merdanesi, mürekkebi anilokstan alıp ambalaja aktaran klişe ve klişe merdanesi bulunur. Flekso baskı teknolojisinde kullanılan mürekkepler su bazlıdır ve solvent bazlı mürekkeplere göre çok daha güvenli ve çevre dostudur. Kutu tasarımında bulunan her bir renk için ayrı bir baskılama ünitesinden geçiş söz konusudur.

  • Flekso Baskıda Mürekkep

Flekso baskılanacak ambalajın tasarım aşamasında tasarımdaki her bir rengin CMYK veya zemin özellikte olup olmadığı belirlenir ve CMYK renklerin birleşiminde aşağıdaki sonuçlar beklenir:

Zemin renklerinde ise müşterinin ihtiyacına göre oluşturulmuş özel mürekkep formülü hazırlanır.

Flekso baskının istenen sonucu elde edilmesinde doğru tasarım önemli bir faktördür.

  • Klişe

Klişeler aniloks merdaneden aldıkları mürekkebi geometrik yapıları dahilinde safihaya transfer etmek amacıyla ve dolayısıyla istenilen baskıyı ortaya çıkarmaya yarayan elastik bir yapıya sahip olan malzemelerdir.

  • Aniloks

Flekso sistemde mürekkebi istenilen ölçüde kalıba taşıyan merdanenin ismidir. İnce aniloks merdaneler devreye girmiştir. Aniloks merdaneler 60’lık, 120’lik, 200’lük vb. sayılarla anılır. Rakam büyüdükçe aniloks üzerindeki tiflerin sıklığı artar, derinliği azalır. Bu nedenle transfer edilen mürekkep filmi inceldiğinden alınan renk şiddeti azalır. Bu tip ince anilokslar için daha konsantre mürekkepler hazırlanması gereklidir.

  • Flekso Baskıdaki Aniloksların Yerleşimi