Digital Tranformation

Med vår SAP S4 / HANA ERP digitala transformationsprocess är vi det första företaget i vår bransch som bygger SAP-infrastrukturen för att täcka alla produktionsprocesser och all avdelningsverksamhet. SAP S4 / HANA ERP-projekt är vårt största steg mot digitalisering. Med SAP valideras alla våra processer, från råvaruinmatning till leverans av produkten till kunden och vidare, av andra projekt som stöds av digitalisering och blir mer effektiva. All masterdata och dess hantering hanteras av affärssystemet och ligger till grund för digitaliseringen. Många av våra digitala program kommer att fungera integrerat med SAP. Speciellt med maskinintegrerade automationssystem har vi möjlighet att omedelbart se status för våra nästan 70 produktionslinjer. Genom att säkerställa att dessa system fungerar i integration med SAP-projektet kan vi få en mjukvarustödd transparent infrastruktur.

Digital Tranformation

Idag drar nästan alla företag nytta av bekvämligheten med Enterprise Resource Planning (ERP)-system och Business Intelligence (BI)-lösningar integrerade med dessa system för tillförlitlighet och uppdatering av deras operativa och finansiella data. Att lägga till planeringslänken till denna kedja innebär dessutom att genomförbarheten när det gäller förvaltning flyttas till en annan dimension när det gäller både analys och beslutsfattande.

Ett av de vanligaste problemen här är oförmågan hos budgetplaneringsprognoser att reagera flexibelt på förändringar i sektoriella, mikromakroekonomiska eller rättsliga skyldigheter. Vi skapar lösningen som möter dessa behov genom att använda "Business Planning and Consolidation (BPC)", som kommer från SAP ekonomihanteringsfamiljen.

Digital Tranformation

För att använda alla våra resurser mer effektivt, för att känna empati med våra medarbetare och för att tillhandahålla en kreativ digital arbetsmiljö där de kan följa sitt dagliga arbete och utveckla nya idéer, hanterar vi alla våra processer med Paperwork Flow Program och KPI.

Genom att övervaka våra produktionsprocesser och produkter som cirkulerar i försörjningskedjorna med RFID-system sparar vi kostnader och tid i vår lagerhantering och säkerställer att den kan hanteras mer lönsamt.

Digital Tranformation

Vi säkerställer att alla våra processverktyg är i kommunikation i försörjningskedjan, från produktionsstadiet till leverans av våra lådor till kund, och därmed stärker vi vår position i branschen. Tack vare vår IoT-plattform, samtidigt som vi hanterar alla våra processer på ett hållbart och transparent sätt, ökar vi den positiva feedbacken från våra inhemska och internationella kunder i mycket högre takt än konventionella processer.

För att säkerställa en sund digital omställning, skapa en digital kultur och ta till sig digitalisering får vi våra medarbetare att ta till sig det bidrag som digitaliseringen kommer att ge till vårt varumärke, förbättra digital kompetens med hjälp av workshops och tillhandahålla systemanpassningar.