Dijital Dönüşüm

SAP S4 / HANA ERP dijital dönüşüm sürecimizle sektörümüzde SAP altyapısını, tüm üretim süreçleri ve tüm departman işleyişlerini kapsayacak şekilde kurgulayan sektörümüzdeki ilk şirketiz. SAP S4 / HANA ERP projesi dijitalleşme yolundaki en büyük adımımızdır. SAP ile ham madde girişinden ürünün müşteriye teslimatı ve sonrasına kadar bütün süreçlerimiz dijitalleşmenin destekleyeceği diğer projeler ile doğrulanmakta ve daha verimli hale gelmektedir.

Bütün ana veri ve yönetimi ERP sistem tarafından yönetilmekte ve dijitalleşmenin temelini oluşturmaktadır. SAP ile birlikte birçok dijital programımız entegre çalışacaktır. Özellikle Makine Entegre Otomasyon Sistemleri ile 70’e yakın üretim parkurumuzun anlık olarak durumunu görebilme imkanına sahibiz. Bu sistemlerin SAP projesi ile entegre çalışmasını sağlayarak yazılım destekli şeffaf bir altyapıya sahip olabiliyoruz.

Dijital Dönüşüm

Günümüzde şirketlerin tamamına yakını operasyonel ve finansal verisinin güvenilirliği ve güncelliği konusunda Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin ve bu sistemlerle entegre çalışan İş Zekası (BI) çözümlerinin sunduğu kolaylıklardan faydalanıyor. Bunlara ek olarak, planlama halkasının bu zincire eklenmesi yönetim anlamındaki yapılabilirliğin hem analiz hem de karar alma noktasında farklı bir boyuta geçmesi anlamına geliyor.

Burada en çok karşılaşılan problemlerden biri de bütçe planlama projeksiyonlarının sektörel, mikro-makroekonomik ya da kanuni yükümlülüklerle ilgili değişikliklere esnek biçimde cevap verememesidir. Biz de SAP finansal yönetim ailesinden olan “Business Planning and Consolidation (BPC)“ kullanarak bu ihtiyaçlara cevap veren çözümü yaratıyoruz.

Dijital Dönüşüm

Tüm kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmak, çalışanlarımızla empati kurmak ve günlük işlerini takip edebilecekleri, yeni fikirler geliştirebilecekleri yaratıcı dijital çalışma ortamı sağlamak için Paperwork Akış Programı ile tüm süreçlerimizi KPI ile yönetiyoruz.

RFID sistemler ile üretim süreçlerimizin ve tedarik zincirlerinde dolaşıma giren ürünlerimizin izlenmesi ile depo stok yönetimimizde maliyet ve zamandan tasarruf ediyor, daha karlı bir şekilde yönetilebilmesini sağlıyoruz.


Dijital Dönüşüm

Kutularımızın üretim aşamasından müşteriye teslimatına varan tedarik zinciri operasyonunda tüm süreç araçlarımızın iletişim haline olmasını sağlıyor ve bu sayede sektördeki konumumuzu güçlendiriyoruz. IoT Platformumuz sayesinde sürdürülebilir ve tüm süreçlerimizi şeffaf olarak yönetirken yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin olumlu geri dönüşlerini konvensiyonel süreçlere göre çok daha büyük bir oranda arttırıyoruz.

Üretim çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği ve performansları için tüm fabrikalarımızda kurduğumuz IoT platformları ile fabrikalar özelinde departman hareketlerini, anlık durumları takip ediyoruz.

Dijital geçişlerin sağlıklı olması, dijital kültür oluşturmak ve dijitalleşmeyi benimsetmek için çalışanlarımıza dijitalleşmenin markamıza sağlayacağı katkıyı benimsetiyor, workshoplar yardımıyla dijital okuryazarlığını geliştiriyor ve sistem adaptasyonlarını sağlıyoruz.